„Preuzmite rizik sada i učinite nešto hrabro“: Elon Musk

Postaje teže raditi stvari koje možda neće uspeti. Dakle, sada je vreme za to. Pre nego što imate te obaveze. Zato bih vas ohrabrio da sada rizikujete i da učinite nešto hrabro. Nećete se pokajati“, rekao je na kraju.

Slušajte govor ovde.

Govoreći na USC Marshall poslovnoj školi, preduzetnik Elon Musk je istakao važnost napornog rada. [Radite] naporno, kao, svaki budni sat. To je ono što bih rekao, posebno ako osnivate kompaniju. I mislim, ako uradite jednostavnu matematiku, kažete kao da neko drugi radi 50 sati nedeljno, a vi radite 100, uradićete duplo više, onoliko urađeno, tokom godine nego drugi kompanija, rekao je.

Nastavio je, Fokusirajte se na signal umesto na šum. Mnoge kompanije se zbune.Poslednja stvar na koju bih vas ohrabrio je da je sada vreme za preuzimanje rizika. Nemaš dece, ti si obaveze, pa! Neki od vas... Hahaha, verovatno nemate decu. Ali kako starite, vaše obaveze počinju da se povećavaju. Dakle, i kada imate porodicu, počinjete da rizikujete ne samo za sebe, već i za svoju porodicu. Postaje teže raditi stvari koje možda neće uspeti. Dakle, sada je vreme za to. Pre nego što imate te obaveze.Zato bih vas ohrabrio da sada rizikujete i učinite nešto hrabro. Nećete se pokajati, rekao je na kraju.